Logopädie in Krefeld
Krefeld Sertcelik Logopädie

İletişim, özellikle sözel iletişim, insanlara özgü bir beceridir.

İletişim aksaması insan yaşamını zihinsel, sosyal ve kişisel açılardan etkiliyebilir, yaşam kalitesinden olumsuzluklar oluşturabilir.

Dil ve konuşma terapisti kimdir?
Dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ve dil (lisan) - konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir uzmandır.

İnsan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme ve müdahale (tedavi-terapi-öğretim) programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur.

Logopädische Therapie in Krefeld